CZ ENG
THE PARK OPEN 2019

The Park Open 2019

Rádi bychom vás pozvali k účasti na tradiční sportovní události v centru The Park, fotbalovém turnaji The Park Open 2019.

Základní informace

The Park Open 2019 se uskuteční v areálu business centra od pondělí 16.9. do pátku 20.9. 2019. Turnaj je určen pro čtyřčlenné týmy (3+1) z firem sídlících v The Park, nominovat je možné dva náhradníky. Kapacita turnaje je 32 mužstev. Týmy, které se registrují po vyčerpání kapacity, budou do turnaje zařazeny v roli náhradníků.

Průběh turnaje

Systém hry bude vycházet z pravidel pro malou kopanou. Pondělí až čtvrtek bude vyhrazen pro zápasy základních skupin, v pátek 20. 9. turnaj vyvrcholí finálovými zápasy. Jednotlivé zápasy budou probíhat v časovém rozmezí cca od 10.00 do 16.00 hod. Přesná pravidla a časový harmonogram zápasů budou upřesněny před zahájením turnaje.

Registrace

Registrace bude probíhat od pondělí 12.8. do středy 12. 9 .2019.

Pro registraci týmu klikněte zde.

Odměny

Tři nejlepší týmy turnaje získají hodnotné ceny. Zároveň vyhodnotíme tři nejlepší hráče za individuální výkony v turnaji.

Všichni účastníci se turnaje The Park Open 2019 účastní na vlastní nebezpečí. Zdravotní dohled zajistí pořadatel.

 

Účastnící udělují souhlas obchodní společnosti White Star Real Estate s.r.o. (Správce), s pořízením a uveřejněním fotografií a videodokumentace z konané akce v THE PARK na webových stránkách Správce, na profilu Správce na sociálních sítích, ve společenském listu vydávaném Správcem a v dalších materiálech využitých pro účely prezentace projektu The Park. Pokud s pořízením nesouhlasíte, projevte prosím nesouhlas u fotografa nebo organizátorů akce a budeme jej respektovat.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo k jakékoli změně pravidel v průběhu turnaje.