CZ ENG
THE PARK OPEN 2018

Pravidla

Systém turnaje

Turnaj je rozdělen na dvě části – zápasy základních skupin a finálový turnaj.

Základní skupinu tvoří maximálně 4 týmy. V základní skupině se hraje systémem „každý s každým“. Vítěz skupiny postupuje do pátečního finále.

Osm vítězů základních skupin se utká ve finálovém turnaji . Hrát se bude vyřazovacím systémem na jednu porážku. Rozdělění týmů proběhne losem před začátkem finálových zápasů.

V případě menšího počtu základních skupin může proběhnou finálová skupina opět systémem „každý s každým“.

Délka zápasu je 2×10 mint, s 5minutovou přestávkou.

Každý zápas musí skončit vítězstvím jednoho týmu. Při shodnosti branek po skončení hrací doby se kopou penalty. Nejprve jedna, resp. dvě série po třech kopech, pokud ani pak není rozhodnuto, kopou se penalty systémem náhlá smrt.

Pořadí týmů ve skupině se určí podle následujících kritérií v uvedeném pořadí.

 • Vyhrané zápasy
 • Počet vstřelených branek
 • Počet obdržených branek
 • Vzájemný zápas

Pokud tým nenastoupí k zápasu nejpozději do 10 min od ohlášeného začátku utkání, prohrává kontumačně s výsledkem 0:2.

Základní pravidla hry

Hry se zúčastní dvě družstva, každé má na hrací ploše nejvýše 4 hráče, z nichž jeden musí být brankář.

Hřiště je vymezeno postraními čarami, resp. brankovými čarami. Při překročení těchto čar míčem se kope aut, resp. rohový kop.

Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod brankovým břevnem a útočící družstvo předtím neporušilo žádné pravidlo.

O dosažení branky rozhoduje výhradně rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné.

Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč přímo, tj. bez teče, do:

 1. soupeřovy branky:
  1. z nepřímého volného kopu
  2. z vyhazování brankáře rukou
  3. z autového kopu
  4. z kopu od branky

  V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky družstva jež obdrželo neplatnou branku.

 2. vlastní branky:
  1. z autového kopu
  2. ze všech volných kopů

   V těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop.

  3. z kopu od branky

   V tomto případě se kop opakuje.

Nepovolené zákroky

Za nepovolené zákroky se považuje zejména:

 • podražení nebo pokus o podražení soupeře
 • skok na soupeře
 • vrážení do soupeře
 • úder nebo pokus udeřit soupeře
 • strkání do soupeře
 • při skluzu dotek soupeře dříve než míče
 • držení soupeře
 • úmyslná hra rukou (vyjma brankáře ve vlastním brankovém území)
 • bránění ve hře
 • nebezpečná hra vůči soupeři nebo vlastní osobě
 • nesportovní chování
 • technické přestupky brankáře (dotkne se míče rukou po úmyslné malé domů, jako první se dotkne míče rukou po vhazování spoluhráče, rukama se míče dotkne poté, co se jej zbavil a míče se mezitím nedotkl jiný hráč, promarňuje čas, atd.)

Nepovolené zákroky se trestají nepřímým volným kopem za zákrok mimo brankoviště, resp. pokutovým kopem za faul v brankovišti.

Pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 7 metrů od středu branky. Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše mimo brank.území a nejméně 5 m od značky pok.kopu.

Za obvzláště hrubý faul má hlavní rozhodčí právo udělit hráči žlutou kartu, resp. při druhém nepovoleném zákroku červenou kartu. Červená karta znamená vyloučení do konce zápasu.

Vybrané herní situace

Kop od branky
Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky vinou útočícího družstva, provádí se kop od branky. Míč se vykopává z kteréhokoliv místa brankového území. Při provádění kopu od branky musí být všichni soupeřovi hráči mimo brankové území a nejméně 5 metrů od místa kopu. Míč se dostává do hry teprve když opustí brankové území.

Vyhazování brankáře rukou
Brankář smí vyhozením rokou rozehrát míč pouze na vlastní polovině hrací plochy.

Malá domů
Hlavní rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti družstvu, jehož brankář se dotkne míče rukou (rukama) poté, co hráč jeho týmu provedl autový kop nebo mu úmyslně (!!!) přihrál míč nohou od kolena dolů. Kolenem je malá domů povolena.

Hráči

Všichni uvedení hráči (tedy i hráči na střídačce) podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkání. Vyloučen proto může být i hráč ze střídačky. V tomto případě pokračuje družstvo ve hře s nezměněným počtem hráčů.

Každé družstvo smí vystřídat všechny řádně zaregistrované hráče. Střídání hráčů probíhá v přerušené hře pouze v prostoru u středové čáry na jedné straně hřiště a musí být ohlášeno hlavnímu rozhodčímu, který k němu dá souhlas. Pokud se tak nestane, rozhodčí hru přeruší a napomene buď střídajícího hráče nebo kapitána družstva (posoudí míru zavinění). Po třech napomenutích následuje vyloučení jednoho z hráčů napomínaného družstva. Počet střídání není omezen.

Družstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv v přerušené hře a se souhlasem rozhodčího doplnit a doregistrovat, stejný hráč nesmí figurovat ve dvou týmech najednou.

Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li to předem ohlášeno rozhodčímu, který k němu dá souhlas (píšťalkou, slovem, pokynem ruky).

Výstroj a bezpečnost

Hráč může startovat v jakémkoli druhu sportovní obuvi, včetně turfových kopaček. Nejsou povoleny kopačky (či podobná obuv), která má kolíky.

Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče (pevný sádrový obvaz, prsten, hodinky, atd.).

Hráč se silně krvácejícím zraněním musí opustit hrací plochu a vrátit se smí až tehdy, když je zranění řádně ošetřeno a krvácení zastaveno.

Hlavní rozhodčí

Hlavní rozhodčí má pravomoc danou pravidly, která začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře a vztahuje se i na přestupky vzniklé mimo hru nebo v přerušené hře. Jeho pravomoc končí až po utkání.

Rozhodčí dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí související s hrou jsou konečná. Rozhodčí smí změnit své rozhodnutí, uvědomí-li si, že je nesprávné, a to buď na základě vlastního uvážení nebo na základě sdělení asistenta rozhodčího, ale jen dokud hra nebyla znovu zahájena.

Jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasností se může v přerušené hře slušnou formou obrátit na hlavního rozhodčího s dotazem. V případě potřeby rozhodčí slušnou formou odpoví, dbá přitom na plynulý průběh hry.

Hlavní rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:

 • pro špatné povětrnostní podmínky (bouřka, průtrž mračen) nebo nezpůsobilost hrací plochy
 • odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím, kterou stanoví kapitánovi ke zjednání pořádku (cca 1–2 minuty)
 • hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají ani kapitáni na výzvu rozhodčího
 • pro trvalý nezájem některého družstva na regulérnosti utkání
 • pro hrubé nesportovní projevy obecenstva, např. opakované vnikání do hřiště

Závěrečná ustanovení

Ve všech ostatních případech platí Pravidla fotbalu.

Hlavní rozhodčí, resp. pořadatelé turnaje si vyhrazují právo na změnu turnajového systému, resp. pravidel hry.