CZ ENG
DEN SVĚTOVÉ KUCHYNĚ
foto

Účastnící udělují souhlas obchodní společnosti White Star Real Estate s.r.o. (Správce), s pořízením a uveřejněním fotografií a videodokumentace z konané akce v THE PARK na webových stránkách Správce, na profilu Správce na sociálních sítích, ve společenském listu vydávaném Správcem a v dalších materiálech využitých pro účely prezentace projektu The Park. Pokud s pořízením nesouhlasíte, projevte prosím nesouhlas u fotografa nebo organizátorů akce a budeme jej respektovat.